به هر عابری سلام کنیم – مجتبی کاشانی

  نام مجتبی کاشانی را بیشتر به واسطه ی “شعر “زندانی” شنیده بودم، اولین بار آن را یکی از اساتید دانشگاه، در کلاس درس برایمان…